MSK-arts groningen

MSK-arts Thetra in Groningen

Wat is Musculoskeletale Geneeskunde?
MSK-arts: Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een relatief jong, medisch vakgebied dat zich richt op het analyseren en behandelen van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat (musculoskeletaal). Onze MSK-arts integreert daarbij de kennis vanuit de diverse vakgebieden die zich als afzonderlijke specialismen bezig houden met het houdings- en bewegingsapparaat.

De naam artsen orthomanuele geneeskunde is per 1 januari 2017 veranderd in MSK-arts.
MSK- arts is de afkorting voor artsen voor Musculoskeletale geneeskunde.

De Nederlandse vereniging artsen musculoskeletale geneeskunde ( NVAMG ) is een medische beroepsvereniging die uitsluitend uit artsen bestaat.

De MSK-arts is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van patiënten met klachten van het houdings- en bewegingsapparaat (de wervelkolom, spieren, pezen, gewrichten van armen en benen en banden). Het betreft specifieke klachten, maar ook chronische  en aspecifieke klachten. De MSK-arts stelt zijn diagnose d.m.v. de anamnese en systematisch lichamelijk onderzoek van het houdings-, steun- en bewegingsapparaat, orthopedisch, neurologisch onderzoek, beoordeling van houding, stand en functie, beeldvorming. Op basis daarvan wordt een behandelplan gemaakt en uitgevoerd of wordt de patiënt gericht doorverwezen naar een medische specialist of naar een paramedicus. Behandeling door de MSK-arts is primair gericht op het herstel c.q. opheffen van reversibele functiestoornissen, ontstekingsremming en pijnbestrijding.

Verschil tussen MSK-arts en manueel (fysio)therapeut
Er is een duidelijk onderscheid tussen MSK-artsen en manueel therapeuten met een achtergrond als fysiotherapeut, ook al kunnen sommige technieken overeen komen. De MSK-arts beschikt over meer kennis en meer behandelmogelijkheden, waardoor hij effectiever kan zijn. Door opleiding en bevoegdheid is de MSK-arts in de positie om een diagnose te stellen. De MSK-arts kan indicaties en contra-indicaties goed overzien en is daarin eindverantwoordelijk. Als volledig bevoegd arts met specialistische kennis en ervaring kan hij op voet van gelijkheid overleggen met collega-artsen en specialisten.