MSK-arts Groningen

Musculoskeletale Geneeskunde in Groningen

Wat is Musculoskeletale Geneeskunde?

De Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een vakgebied dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van klachten van het houding- en bewegingsapparaat of van klachten die daaraan gerelateerd zijn en die gepaard gaan met functiestoornissen en/of pijn. Het betreft enerzijds specifieke klachten, anderzijds klachten die chronisch van aard zijn en klachten die als aspecifiek omschreven worden. Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een relatief jong, medisch vakgebied. Onze MSK-arts integreert daarbij de kennis vanuit de diverse vakgebieden die zich als afzonderlijke specialismen bezig houden met het houding- en bewegingsapparaat.

De MSK-arts bouwt zijn diagnose op middels anamnese en systematisch lichamelijk onderzoek van het houding-, steun- en bewegingsapparaat, mechanisch/orthopedisch, neurologisch onderzoek, beoordeling van houding, stand en functie, beeldvorming. Op basis daarvan wordt een behandelplan gemaakt en uitgevoerd of wordt de patiënt gericht doorverwezen naar een medische specialist of naar een paramedicus. Behandeling door de MSK-arts is primair gericht op het herstel c.q. opheffen van reversibele functiestoornissen, ontstekingsremming en pijnbestrijding.

Patiënten met problemen, klachten en letsels van het houding- en bewegingsstelsel vormen een van de grootste groepen in de gezondheidszorg.

De naam artsen orthomanuele geneeskunde is per 1 januari 2017 veranderd in MSK-arts.
MSK- arts is de afkorting voor artsen voor Musculoskeletale geneeskunde.

De Nederlandse vereniging artsen musculoskeletale geneeskunde ( NVAMG ) is een medische beroepsvereniging die uitsluitend uit artsen bestaat.

Verschil tussen MSK-arts en manueel (fysio)therapeut
Er is een duidelijk onderscheid tussen MSK-artsen en manueel therapeuten met een achtergrond als fysiotherapeut, ook al kunnen sommige technieken overeen komen. De musculoskeletale Geneeskundig arts beschikt over meer kennis en meer behandelmogelijkheden, waardoor hij effectiever kan zijn. Door opleiding en bevoegdheid is de MSK-arts in de positie om een diagnose te stellen. De MSK-arts kan indicaties en contra-indicaties goed overzien en is daarin eindverantwoordelijk. Als volledig bevoegd arts met specialistische kennis en ervaring kan hij op voet van gelijkheid overleggen met collega-artsen en specialisten.