Bedrijfsfysiotherapie Thetra

De bedrijfsfysiotherapeut is specialiseert in advies, preventie en reïntegratie bij fysieke belasting op de werkplek. Een ergonomische werkplek is een eerste vereiste om werkgerelateerde klachten te voorkomen. Voor een werkplekanalyse kunt u onze bedrijfsfysiotherapeut inschakelen. Wij proberen met maatwerk uw werkplek zo in te stellen dat alle onderdelen zo optimaal mogelijk zijn ingesteld. Verder geven wij adviezen om bij flexwerkplaatsen zelf uw eigen werkplek zo goed mogelijk in te kunnen stellen.

Werkwijze bedrijfsfysiotherapie
De werkwijze bestaat uit verschillende facetten:

 • in de eerste fase formuleert de bedrijfsfysiotherapeut het gezondheidsprobleem aan de hand van verkregen algemene informatie.
 • vervolgens zal de bedrijfsfysiotherapeut een plan van aanpak presenteren en de daarbijbehorende offerte aan het bedrijf voorleggen.
 • bij akkoord kan gestart worden met algemeen onderzoek en wordt de algehele arbeidssituatie geanalyseerd.

De bedrijfsfyiotherapie kent een aantal specifieke producten:

Arbeidsfysiotherapie
Bij arbeidsgerelateerde klachten van een werknemer is het inzetten van arbeidsfysiotherapie (-interventie) een snel, betaalbaar en gemakkelijk middel.

In overleg vindt zo spoedig mogelijk behandeling (extern of binnen het bedrijf) plaats om de fysieke arbeidsgerelateerde klacht aan te pakken met een nader te bepalen frequentie. Dit is een laagdrempelige voorziening voor bedrijfsmedewerkers die voorziet in de behoefte aan informatie en gericht advies en behandeling op het moment van dreigende of beginnende klachten.

Bij vroegtijdige signalering kan snelle interventie plaatsvinden en verergering van de klachten voorkomen worden. De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen deels of geheel (valt onder vergoedingen fysiotherapie).

Werkplekonderzoek
Preventie van lichamelijke problemen als rug- nek- of schouderklachten begint met het optimaal inrichten van de werkplek. Een werkplekonderzoek vormt dan ook de basis voor preventieve activiteiten.

Het onderzoek wordt door de bedrijfsfysiotherapeut van Thetra op locatie uitgevoerd, waarbij aan de hand van o.a. checklisten en video-opnames een inventarisatie wordt gemaakt.

Het werkplekonderzoek op locatie bestaat uit twee aparte delen:

 1. uitgebreide inventarisatie van de werkplek.
 2. presentatie van het verslag en uitleg van de conclusie en aanbevelingen.

Een complete werkplek rapportage komt tot stand door uitvoering en beoordeling van diverse onderdelen:

 • één of meerdere checklisten
 • een werkplekrecept (beoordeling ergonomische waarden)
 • foto- en/of video-analyse
 • taakanalyse
 • knelpuntenanalyse
 • conclusie en aanbevelingen

Indien nodig vindt er een EMG-meting plaats om het spierspanningsgedrag van de werknemer in kaart te brengen.

Ergonomische waarden en persoonlijk advies
Veranderingen in de werkplek kunnen plaatsvinden op verschilende niveau’s, te denken valt aan:

 • werkplek ergonomie
 • werktijd indeling
 • taakverdeling
 • werkplekopstelling

Aan de hand van het gemaakte werkplekverslag zullen de resultaten met de medewerker doorgesproken worden en wordt bekeken hoe een optimale inrichting te bereiken is.