Tarieven fysiotherapie

De praktijk fysiotherapie Thetra heeft contracten met nagenoeg alle zorgverzekeraars afgesloten. In dat geval gaat uw rekening rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar (indien u een natura polis heeft). Bij een restitutie polis ontvangt u van Thetra een factuur die u zelf dient in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

Indien u fysiotherapie niet (meer) vergoed krijgt of een restitutiepolis heeft, ontvangt u zelf de rekening.

Tarieven fysiotherapie 2018:

Beschrijving

Bedrag
individuele zitting fysiotherapie € 34,80
individuele zitting oedeemtherapie € 44,-
telefonisch of email consult fysiotherapie€ 10,-
consult screening fysiotherapie € 11,55
intake en onderzoek fysiotherapie en screening € 56,80
intake en onderzoek fysiotherapie met verwijzing € 45,25
behandeling shockwavetherapie € 56,-
screening en intake en onderzoek + 1e behandeling aaneengesloten € 91,60
intake en onderzoek na verwijzing + 1e behandeling aaneengesloten € 80,05
MSU digitale beelden echografie (per mail) € 5,50
eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek + echografie € 54,70

Eigen risico
Fysiotherapie wordt vergoed vanuit het aanvullend pakket van zorgverzekering en gaat niet van uw eigen risico af. Het eigen risico geldt alleen voor zorg uit de basisverzekering. (In 2016 geldt een verplicht eigen risico van 385,- euro voor verzekerden vanaf 18 jaar.)

NB. Voor fysiotherapie behandeling met een chronische indicatie (volgens de lijst Borst) geldt: de eerste twintig behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende fysiotherapie pakket verzekering.
Vanaf de 21 e behandeling wordt deze vergoed uit de basis verzekering. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent of minder dan 20 behandelingen fysiotherapie vergoed krijgt via uw aanvullend pakket, betekent dit dat u maximaal de eerste 20 behandelingen zelf moet betalen.

Klachtenregeling
Thetra, Fysiotherapie is aangesloten bij de klachtencommissie van het KNGF (en valt onder de wet Wkkgz klachtenfunctionaris en geschillenregeling) . Klik hier voor meer informatie hierover en zie ook de website van het KNGF en deze pagina .

Voor een overzicht van de vergoedingen fysiotherapie per zorgverzekeraar 2017, klik hier. Thetra fysiotherapeuten zijn geregistreerd in het Centrale Kwaliteitsregister van KNGF.

Thetra heeft meegedaan met een landelijk onderzoek naar kwaliteit, dit is de samenvatting: