Eerste consult orthomanuele geneeskunde

Anamnese Tijdens het vraaggesprek krijgt de arts zorgvuldig inzicht in de aard van de klacht en de mogelijke ontstaanswijze. Informatie over het soort werk, zittend, staand of til werkzaamheden en sport of hobby activiteiten kan veel vertellen over de mogelijke ontstaanswijze, maar ook over de reden van het voortduren van de klacht.Tevens zal de arts vragen naar de algehele gezondheid en medicijnen gebruik en relevante voorgeschiedenis.

Lichamelijk Onderzoek Na het vraaggesprek volgt een nauwkeurig specifiek lichamelijk bewegingsonderzoek gericht op de klacht. De arts kijkt of er sprake is van stand- of bewegingsafwijkingen van voeten, knieën, bekken, wervels, en overige gewrichten die samenhangen met de klacht. Een medisch onderzoek op orthopedisch/neurologisch gebied wordt uitgevoerd en kan aanvullende informatie geven.
Indien nodig worden meegebrachte scans of röntgenfoto’s bekeken, of worden deze nog aangevraagd om de diagnose zeker te stellen en daarna de behandeling te starten.

Behandeling Na het onderzoek worden eerst de bevindingen aan u uitgelegd en het behandelplan en de behandelwijze besproken. De behandeling kan bestaan uit manipulatie of mobilisatie van geblokkeerde gewrichten, indien nodig gecombineerd met een medicamenteuze behandeling of/en doorverwijzing naar andere therapieën of specialist.
Bij de manipulatietechniek wordt met een kleine, snelle, exact gerichte gedoseerde impuls maar vooral voorzichtige manoeuvre de functie van een gewricht hersteld; daarbij treedt nogal eens een knappend geluid op. Het optredende knappende geluid houdt in dat het gewrichtje weer los en vrij beweeglijk is. De functiestoornis is opgeheven. Over het algemeen wordt dit niet als pijnlijk ervaren.
Bij de mobilisatie wordt met voorzichtige kleine bewegingen geleidelijk de beweeglijkheid van het gewricht verbeterd.

Na de behandeling is vaak al een versoepeling en ontspanning waar te nemen. Deze verbetering kan direct optreden of na enkele dagen. Af en toe kunt u enkele dagen na de behandeling iets meer klachten (napijn) hebben of de klachten kunnen van plaats veranderd zijn. Meestal normaliseert dit alles weer binnen enkele dagen.
Na de behandeling wordt een vervolgconsult gemaakt, waarbij de vorige behandeling wordt besproken, het behandelplan zo nodig bijgesteld en de vervolgbehandeling uitgevoerd.

Aantal behandelingen Meestal zijn enkele behandelingen (2 – 5 ) nodig om de klachten te verhelpen. Het aantal consulten is afhankelijk van de uitgebreidheid van de afwijkingen. De ervaring leert dat klachten vaak na 3 behandelingen aanzienlijk verminderd zijn. Voor verder herstel zijn soms meer behandelingen nodig. Als er na 3 a 4 behandelingen totaal geen veranderingen te bemerken zijn, dan is het meestal niet zinvol om de behandeling voort te zetten.

Behandelplan Naast de manipulatie of mobilisatie van geblokkeerde gewrichten kan de arts aanvullend oefeningen / therapieën adviseren of medicijnen voorschrijven. Voor eventueel aanvullende onderzoeken zal de arts OMG met uw huisarts / sportarts overleggen en deze onderzoeken via hem laten plaatsvinden. Tussentijds overleg met uw huisarts/specialist vindt plaats bij onvoldoende resultaat.

Adviezen betreffende werkhouding, sportbeoefening en het op juiste wijze belasten en rust geven van uw bewegingsapparaat zeer essentieel om te voorkomen dat uw klachten terugkeren.

Oefentherapie vormt vaak een essentieel onderdeel van de behandeling. Deze combinatie heeft als meerwaarde dat er aan de ene kant gewerkt wordt aan herstel van de bewegingsbeperking en aan de andere kant werkt u zelf aan het verbeteren van het spierkorset en mobiliteit door gerichte oefenvormen.

Multidisciplinaire behandeling Binnen Thetra wordt een deel van de nodigde behandelingen zoals: oefentherapie, houding – en bewegings adviezen, trainingsopbouw en werkhouding/ergonomie aan de fysiotherapie bij Thetra overgedragen, daar zij specialisten in huis hebben op deze vakgebieden.

Wanneer niet behandelen In geval van ernstige botontkalking (osteoporose), actieve gewrichtsontsteking zoals reuma, kanker met uitzaaiingen of recente ongevallen met nog niet herstelde botbreuken kan een arts Orthomanuele Geneeskunde u niet behandelen. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de behandelende arts Orthomanuele Geneeskunde.