fitness reglement groningen

Fitness reglement Thetra in Groningen

Thetra fitnessreglement is opgezet voor personen die binnen Thetra als sporter zelfstandig fitnessen. Deze regels hebben tot doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.
 • Thetra stelt zich niet aansprakelijk voor eigendommen die in de kleedruimte, wachtruimte of kantine achterblijven of verdwenen zijn.
 • Voor het opbergen van uw waardevolle spullen kunt u deze afgeven aan de receptie of balie. Meenemen van eigendommen in de trainingszaal is geheel voor eigen risico.
 • Thetra is niet verantwoordelijk voor diefstal /schade of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van de fiets de daarvoor bestemde fietsenrekken gebruiken (links voor de dameskleedlkamer).
 • Parkeren met de auto: u kunt terecht op ons eigen parkeren op ons eigen parkeerterrein, uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken.
 • Mocht de parkeerplaats vol zijn kunt u de auto parkeren aan de straatkant, echter dient u parkeergeld te betalen.
 • Het gebruik van een handdoek tijdens het sporten in de trainingszaal is verplicht.
 • U bent verplicht sportkleding en zaalschoenen te dragen in de trainingsruimte.
 • In Thetra is gepaste sportkleding bij het trainen vereist. Het is niet toegestaan om met ontbloot bovenlichaam te trainen. Schoenen waarop u buiten heeft gelopen en schoenen waarvan de zolen afgeven, zijn niet toegestaan.
 • Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon voor de cliënten die na u komen.
 • Gebruikt materiaal (dumbels, halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
 • De klant wordt verwacht op de hoogte te zijn van het fitness reglement van Thetra en deze na te leven en te respecteren.
 • Thetra behoudt het recht om bij overschrijding van de reglementen het lidmaatschap te beëindigen zonder restitutie van abonnementsgelden.
 • Indien u (bij hoge uitzondering) uw kind(eren) meeneemt naar de THETRA, kunnen deze alleen plaatsnemen in de kantine of de wachtruimte, dit is geheel op eigen risico.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

T.a.v. abonnementen:

 • Betaling dient te geschieden voor aanvang van de eerste training.
 • Trainings ‘strippen’ zijn geldig binnen de looptijd.
 • Abonnementen lopen per hele weken: 3 maand = 13 week, 6 maand = 26 wk 12 maand = 52 week.
 • 3 maand abonnement 1x pw = 12 trainingen, 6 maand abonnement 1x pw = 25 trainingen, 12 maand abonnement 1x pw = 50 trainingen..
 • Uw abonnement kan alleen tijdelijk stopgezet worden indien u bij Thetra als patiënt onder behandeling komt, of bij overhandigen van een doktersverklaring bij ziekte.
 • Bij binnenkomst, voorafgaand aan de training, dient u uw abonnementnummer en uw naam door te geven bij de receptie.
 • In de zomer en met kerst en feestdagen geldt een aangepast rooster en openingstijden.
 • Deelname aan trainingen geschiedt op eigen risico.