Over MSK

Wat is musculoskeletale geneeskunde?

Wat is musculoskeltale geneeskunde?

De Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een vakgebied dat zich richt op de diagnostiek en behandeling van klachten van het houding- en bewegingsapparaat of van klachten die daaraan gerelateerd zijn en die gepaard gaan met functiestoornissen en/of pijn. Het betreft enerzijds specifieke klachten, anderzijds klachten die chronisch van aard zijn en klachten die als aspecifiek omschreven worden. Musculoskeletale Geneeskunde (MSK) is een relatief jong, medisch vakgebied. Onze MSK-arts integreert daarbij de kennis vanuit de diverse vakgebieden die zich als afzonderlijke specialismen bezig houden met het houding- en bewegingsapparaat.

De MSK-arts bouwt zijn diagnose op middels anamnese en systematisch lichamelijk onderzoek van het houding-, steun- en bewegingsapparaat, mechanisch/orthopedisch, neurologisch onderzoek, beoordeling van houding, stand en functie, beeldvorming. Op basis daarvan wordt een behandelplan gemaakt en uitgevoerd of wordt de patiënt gericht doorverwezen naar een medische specialist of naar een paramedicus. Behandeling door de MSK-arts is primair gericht op het herstel c.q. opheffen van reversibele functiestoornissen, ontstekingsremming en pijnbestrijding.

Patiënten met problemen, klachten en letsels van het houding- en bewegingsstelsel vormen een van de grootste groepen in de gezondheidszorg.

 

Welke klachten kan de MSK-arts behandelen

Veel aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat gaan gepaard met klachten van pijn en bewegingsbeperking.

Voorbeelden van klachten waarmee u terecht kunt bij de MSK-arts:

 • Pijn aan spieren en gewrichten: rug- nek en schouderklachten, ribklachten, enkel- en voetklachten, bekkenklachten.
 • Klachten na een ongeval: nekklachten/whiplash na een auto-ongeval, lage rugklachten.
 • Pijnklachten na een hernia operatie.
 • Vage pijnen of tintelingen in armen, benen, borst of hoofd, hoofdpijn, migraine, duizeligheid, hartkloppingen, onbegrepen buikpijn, pijn op de borst of tussen de ribben.

Centraal staat het onderzoek van de gewrichten. Het kan zijn, dat de oorzaak van veel pijnklachten, o.a. “spierpijn”, gezocht moet worden in een stoornis van de beweeglijkheid van een gewricht. Dit laatste wordt ook wel een “blokkade van het gewricht” genoemd.

De oorzaak van de klacht of erg lang aanhoudende “spierpijn”is vaak een vorm van eerdere overbelasting; zo’n overbelasting kan acuut zijn (vertillen, vallen, struikelen, een ongeluk) of er langzaam insluipen (door een verkeerde of ongemakkelijke houding op het werk of hobby ).
Standsafwijkingen of bewegingsstoornissen van specifieke gedeelten van de wervelkolom kunnen hierdoor optreden, met als gevolg pijnklachten in rug, nek, schouder soms gepaard gaand met uitstraling in de armen of benen of gewrichten.

De meest voorkomende klachten op het spreekuur van de MSK arts zijn:

 • Lage rugklachten, stijfheid van de rug
 • Uitstralende pijn naar de bovenbenen
 • Pijnklachten van het bekken en heup
 • Nek/schouderklachten, pijn en stijfheid, uitstraling naar armen
 • Hoofdpijnklachten, duizeligheid
 • Pijn tussen de schouderbladen

Ook bij minder voor de hand liggende klachten kan de MSK-arts verlichting bieden, oa bij:

 • Pijn op het borstbeen
 • Branderig of stijf gevoel en/of pijnlijke bewegingsbeperkingen in de rug.
 • Vage uitstralende pijn/tintelingen in de armen of benen
 • Oorsuizen of slikklachten

Dergelijke klachten kunnen worden veroorzaakt door een standafwijking van de wervels. De MSK-arts werkt samen met de fysiotherapeuten om tot een optimaal behandeleffect te komen.

nvamg +msk