frozen shoulder groningen

Frozen shoulder bij Thetra in Groningen

Frozen shoulder en fysiotherapie.
Frozen shoulder: de term slaat op de mate van stijfheid van het schoudergewricht. De oorzaak is meestal niet bekend. Er zijn situaties met een aanwijsbare oorzaak, zoals na een botbreuk of andere schouderaandoening (bijv. een slijmbeursontsteking of impingement) of na een periode van lange rust (immobilisatie). We spreken dan over een secundaire frozen shoulder.

In het verloop van de aandoening worden drie stadia onderscheiden die elkaar opvolgen: In het eerste stadium staat pijn en de ontsteking van het gewrichtskapsel (capsulitis) op de voorgrond. De duur van dit stadium kan variëren van 6 weken tot 9 maanden.
In het volgende stadium komt de verstijving van de schouder op de voorgrond te staan. De pijn vermindert, maar de schouderfunctie raakt sterk beperkt. Deze fase duurt gemiddeld 4 tot 9 maanden.
In het laatste stadium treedt er geleidelijk herstel op van de beweeglijkheid van het schoudergewricht. Uiteindelijk kan de functie volledig herstellen. De duur van dit stadium kan uiteenlopen van 5 tot 26 maanden.

frozen shoulder Groningen


Therapievormen:
  • Volgens een wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat gerichte oefentherapie de schouder sneller kan laten herstellen. (Er is een stroming, die adviseert niets te doen, omdat de schouder na lange tijd vaak spontaan herstelt. )
  • Mobilisatie en/of MSK-arts: met een betere mobiliteit is een lang termijn veel comfortabeler te overbruggen en is men sneller minder geïnvalideerd.
Wat kunt u met uw schouderpijn verwachten van Thetra Fysiotherapie
Het stellen van een diagnose bij schouderklachten is een complex gebeuren en vereist de nodige deskundigheid.
Onze (sport) fysiotherapeut onderzoekt uw schouderklachten en splits de klacht uit in klachten afkomstig van uw schoudergewricht, peesstructuren en klachten van uw schouder in combinatie met uw nek, wervelkom of uw schouderbladen.
Na een uitgebreide anamnese en onderzoek wordt de diagnose bepaald en met u besproken.
Aan de hand van uw klacht wordt een behandelplan opgesteld.
De behandeling kan uit meerdere onderdelen bestaan, afhankelijk van de oorzaak en uitgebreidheid van de klacht.
Tussentijdse en eindevaluatie.
Voorlichting en advisering ter voorkoming van herhaling en/of verergering van de klacht.
Thetra is aangesloten bij het schoudernetwerk.