kruisbandletsel knie groningen

Kruisband letsel en bandletsel van de knie

Een kniegewricht heeft 4 hoofdbanden:

  • de mediale band (aan de binnenzijde van het kniegewricht)
  • de laterale band ( aan de buitenzijde van het kniegewricht)
  • de voorste kruisband
  • de achterste kruisband

Een bandletsel van de knie ontstaat door een (in)directe krachtinwerking op de knie. Een mediaal bandletsel komt het meest frequent voor. De krachtwerking is vaak van opzij of in een geforceerde draaistand, waardoor mediale band overrekt kan raken of zelfs scheuren. Deze aandoening is heel goed door de fysiotherapeut te behandelen en er is vaak geen operatie noodzakelijk. Bij ernstig trauma kunnen tevens letsels aan de mediale meniscus en/of kruisbanden ontstaan

Een lateraal bandletsel van de knie komt iets minder frequent voor, maar een zorgvuldig onderzoek door de fysiotherapeut is wel vereist, ook om verder letsel uit te sluiten.

Een voorste kruisband letsel komt vaak voor bij diverse veld/zaalsporten en is een vrij ernstige aandoening. Door het scheuren van de kruisband wordt de knie zeer instabiel en dit kan de slijtage van de meniscus / kniegewricht bevorderen. Door intensieve fysiotherapie oefentherapie kan de stabiliteit en spierkracht dusdanig verbeterd worden dat de knie functioneel wordt. De stabiliteit moet regelmatig getest worden en als er niet genoeg vooruitgang in het herstelproces te zien is, kan er als nog worden besloten om een voorste kruisband plastiek uit te laten voeren. Ook kan in een eerder stadium voor een kruisbandplastiek gekozen worden, dit in overleg met onze sportfyiotherapeut en natuurlijk een orthopeed. De revalidatie na een voorste kruisband reconstructie vereist een intensieve en professionele begeleiding bij voorkeur door een sportfysiotherapeut. De revalidatietijd is vaak lang voor een optimaal resultaat.

Een achterste kruisband letsel komt weinig voor. Echter het vereist evenals een voorste kruisbandletsel een lange intensieve revalidatie.

Wat kunt u met uw bandletsel verwachten van Thetra Fysiotherapie Groningen:

  • vaststellen van uw bewegingsmogelijkheden en de oorzaak van uw klachten
  • bespreken van het behandelplan
  • behandeling, begeleiding, training, voorlichting en advisering
  • evaluatie en bijstelling, afsluiting bij wederzijdse tevredenheid
  • advisering over voorkomen van herhaling en/of verergering van uw klacht