bedrijfsfysiotherapie en arbeidsfysiotherapie groningen

Bedrijfsfysiotherapie in Groningen

Binnen de  bedrijfsfysiotherapie of arbeidsfysiotherapie zorgt de fysiotherapeut ervoor dat klachten die op het werk ontstaan of op de loer liggen op de werkvloer aangepakt worden.

Bedrijfsfysiotherapie (ook wel arbeidsfysiotherapie genoemd) wordt ingeschakeld om klachten te voorkomen. Dit doet onze fysiotherapeut bijvoorbeeld door het geven van advies over de werkhouding, de inrichting van de werkplek en het soort werkzaamheden dat iemand uitvoert. Dit kan zowel op individuele basis als op groepsniveau plaatsvinden.

Behandeling bij een bedrijfsfysiotherapeut

Wanneer klachten reeds zijn ontstaan dan zal de bedrijfsfysiotherapeut ook helpen om deze aan te pakken. Om klachten te behandelen kan hij allerlei middelen inzetten zoals oefentherapie, advisering en mobiliserende technieken voor de gewrichten.

Het uiteindelijke doel van bedrijfsfysiotherapie is om ervoor te zorgen dat de werknemer weer op een verantwoorde manier terug aan het werk kan en het verzuim zo kort mogelijk blijft.Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de werksituatie zal een bedrijfs- of arbeidsfysiotherapeut regelmatig op de werkvloer te vinden zijn en samenwerken met de werkgever, huisarts en arbo-arts.

De bedrijfsfysiotherapeut is specialiseert in advies, preventie en reïntegratie bij fysieke belasting op de werkplek en ook in het behandelen van bedrijfsgerelateerde klachten (arbeidsfysiotherapie). Een ergonomische werkplek is een eerste vereiste om werkgerelateerde klachten te voorkomen. Voor een werkplekanalyse kunt u onze bedrijfsfysiotherapeut inschakelen. Wij proberen met maatwerk uw werkplek zo in te stellen dat alle onderdelen zo optimaal mogelijk zijn ingesteld. Verder geven wij adviezen om bij flexwerkplaatsen zelf uw eigen werkplek zo goed mogelijk in te kunnen stellen.

Werkwijze bedrijfsfysiotherapie
De werkwijze bestaat uit verschillende facetten:

 • in de eerste fase formuleert de bedrijfsfysiotherapeut het gezondheidsprobleem aan de hand van verkregen algemene informatie.
 • vervolgens zal de bedrijfsfysiotherapeut een plan van aanpak presenteren en de daarbijbehorende offerte aan het bedrijf voorleggen.
 • bij akkoord kan gestart worden met algemeen onderzoek en wordt de algehele arbeidssituatie geanalyseerd
 • shockwave therapie, gefocusseerde en radiale

De bedrijfsfyiotherapie kent een aantal specifieke producten:

Arbeidsfysiotherapie
Bij arbeidsgerelateerde klachten van een werknemer is het inzetten van arbeidsfysiotherapie (interventie) een snel, betaalbaar en gemakkelijk middel.

In overleg vindt zo spoedig mogelijk behandeling (extern of binnen het bedrijf) plaats om de fysieke arbeidsgerelateerde klacht aan te pakken met een nader te bepalen frequentie. Dit is een laagdrempelige voorziening voor bedrijfsmedewerkers die voorziet in de behoefte aan informatie en gericht advies en behandeling op het moment van dreigende of beginnende klachten.

Bij vroegtijdige signalering kan snelle interventie plaatsvinden en verergering van de klachten voorkomen worden. De meeste zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen deels of geheel (valt onder vergoedingen fysiotherapie).

Werkplekonderzoek
Preventie van lichamelijke problemen als rug- nek- of schouderklachten begint met het optimaal inrichten van de werkplek. Een werkplekonderzoek vormt dan ook de basis voor preventieve activiteiten.

Het onderzoek wordt door de bedrijfsfysiotherapeut van Thetra op locatie uitgevoerd, waarbij aan de hand van o.a. checklisten en video-opnames een inventarisatie wordt gemaakt.

Het werkplekonderzoek op locatie bestaat uit twee aparte delen:

 • uitgebreide inventarisatie van de werkplek.
 • presentatie van het verslag en uitleg van de conclusie en aanbevelingen.

Een complete werkplek rapportage komt tot stand door uitvoering en beoordeling van diverse onderdelen:

 • één of meerdere checklisten
 • een werkplekrecept (beoordeling ergonomische waarden)
 • taakanalyse
 • knelpuntenanalyse
 • conclusie en aanbevelingen

Ergonomische waarden en persoonlijk advies
Veranderingen in de werkplek kunnen plaatsvinden op verschillende niveau’s, te denken valt aan:

 • werkplek ergonomie
 • werktijd indeling
 • taakverdeling
 • werkplekopstelling

Aan de hand van het gemaakte werkplekverslag zullen de resultaten met de medewerker doorgesproken worden en wordt bekeken hoe een optimale inrichting te bereiken is.