COPD astma revalidatie Groningen

COPD en astma revalidatie programma in Groningen

Ervaart u kortademigheid, bent u snel benauwd of heeft u moeite bij uw dagelijkse inspanningen. Misschien bent u (al) bekend met COPD of astma klachten en ervaart u ademhalingsklachten, dan is de astma revalidatie in Groningen (evt. in combinatie met longfunctietest in het Martini Ziekenhuis) zinvol voor u. Het programma bestaat uit trainingen gericht op de conditie en kracht verbetering en kan ook bestaan uit ademhalingsoefeningen. Dit om uw capaciteit te verbeteren zodat uw kwaliteit van leven verhoogd word.

Onze fysiotherapeut is gespecialiseerd  in deze trainingen. Van belang is dat er onder goede begeleiding getraind word om uw functionele capaciteit te verbeteren.
U kunt dan ervaren dat u op een plezierige manier kan bewegen.
Naast de conditie en krachtoefeningen kunnen ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen ook een bijdrage leveren aan het minder ervaren van klachten. De trainingen vinden in een goed uitgeruste trainingszaal/fitnesszaal plaats.

Uitgangspunten van het programma:

  • duur van het programma: 6 maanden
  • de trainingen vinden 2 x per week plaats (in een later stadium 1 x per week)
  • de training duurt 1 uur per keer
  • de trainingen worden gegeven door een (sport)fysiotherapeut gespecialiseerd in longklachten

Tijdens het gehele programma wordt er geëvalueerd aan de hand van de hoeveelheid zuurstof in het bloed (zuurstofmeter tijdens de training). Bij afwijkende metingen wordt de huisarts en/of sportarts in het Martini ziekenhuis geconsulteerd.

NB: Heeft u een verwijsbrief van een specialist en heeft u een aanvullende verzekering met meer dan 20 behandelingen fysiotherapie dan wordt het gehele programma vergoed middels de chronische lijst.

Indien u geen verwijzing heeft kunnen wij in overleg met de huisarts een verwijzing regelen.

Mocht u niet de diagnose COPD hebben dan kunt u gewoon meedoen aan het programma en worden de trainingen/behandelingen vergoed onder reguliere fysiotherapie, als u voldoende aanvullend verzekerd bent.

1 afspraak
Op uw 1e afspraak zal er een uitvoerige intake plaatsvinden en zal een onderzoek uitgevoerd worden, naast dat er tests gedaan worden. We verzamelen al deze gegevens en kunnen een persoonlijk trainingsprogramma voor u samenstellen, passend bij uw getraindheid.
De 2e en vervolgsessies zullen in de trainingszaal plaatsvinden onder begeleiding van uw vaste sportfysiotherapeut die ook gespecialiseerd is in longklachten.

Ook is het mogelijk een verkort programma te volgen, vraag hierna als u de 1e keer komt voor een uitgebreide intake.