sportfysiotherapie groningen

Sportfysiotherapie Thetra in Groningen

Sport fysiotherapie is een specialisatie van de fysiotherapie.
De sportfysiotherapeut is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van sportletsels, maar ook in revalidatie en training postoperatief en pre operatie, om uw kracht en conditie optimaal te maken.
U kunt bij de sportfysiotherapeut terecht voor o.a.:

*deskundig advies bij uw specifieke sporttraining
*sportblessures: advies, diagnose, behandeling en revalidatie

*trainingsopbouw cq. revalidatie, pre-operatie en post-operatief

Onze sportfysiotherapeuten zijn deskundig opgeleid in het sportspecifiek onderzoek en het integreren van sportspecifieke bewegingspatronen en vaardigheden binnen de oefentherapie c.q. het revalidatieplan. Daarnaast hebben zij kennis van immobilisatietechnieken (b.v. tapen) en van sportspecifiek meten en testen.
Een revalidatie na een blessure of operatie bestaat uit een aantal stappen:
aan de hand van een uitgebreid onderzoek wordt de diagnose bepaald. De sportfysiotherapeut zal, voordat uw revalidatie van start gaat, uw beginniveau bepalen. Vervolgens wordt een behandelplan en revalidatie training opgesteld wat gericht is op het behalen van uw gewenste eindniveau. De trainingsopbouw is uitgebalanceerd en wordt ondersteund door tussentijds testen en evalueren.
Afhankelijk van uw tak van sport worden die speciale sportspecifieke bewegingen in het traingingsschema ingebouwd.
Het einddoel is een optimaal herstel en terugkeer van de sporter op zijn trainingsniveau of wedstrijdniveau.

Sportfysiotherapie en operatie revalidatie

TNO onderzoek laat zien dat optimaal fit vóór een operatie betekent: fitter ná de operatie, sneller herstel en minder kans op complicaties!
Kortom als u uw conditie en spierkracht zo optimaal mogelijk maakt de weken voor een operatie dan zult u daar veel profijt van hebben bij uw herstel postoperatief. In principe geldt dit voor alle operaties in brede zin. Uw lichaam is sterker qua hart/long functie , maar ook qua spierkracht. Na de operatie heeft u uiteraard een herstelperiode nodig, maar u lichaam zal over het algemeen eerder in staat zijn u terug te brengen in de richting van het oude sport/bewegingsniveau.

De sportspecifieke training vóór en ná de operatie worden toegepast bij o.a:

* Knieoperaties: meniscus, kruisbandplastiek, totale of partiele knieprothese
* Heupoperaties: totale heupprothese
* Schouderoperaties: labrumplastiek, totale schouderprothese
* Algemene operaties, waarbij aansterken (cardiovasculair) zeer essentieel is

De sportfysiotherapeut, gespecialiseerd in trainingsopbouw, kunt u voor en na de operatie zeer goed begeleiden met een individueel aangepast trainingsschema, om u zo snel mogelijk weer op uw oude niveau te brengen of zelfs een stapje hoger! De sportrevalidatie is dus bij uitstek geschikt voor pre- en postoperatieve (orthopedische) patiënten dus bij bv.: meniscusletsel, knieprothese, schouderoperaties of heupprothesen. Bij de behandeling worden sportspecifieke kennis en oefenvormen in het revalidatieprogramma samengevoegd.

Sportspecifiek onderzoek en testen
Naast het algemene fysiotherapeutisch onderzoek wordt het onderzoek aangevuld met specifieke testen o.a.: spierlengte onderzoek, spierkrachtonderzoek, stabiliteitstesten, coördinatietesten en evt. een functioneel stabiliteitsonderzoek. Deze extra testen zorgen ervoor dat een sportspecifieke training op maat gemaakt kan worden en dat wij u kunnen begeleiden tot uw optimale sportniveau.

Thetra heeft geregistreerde sportfysiotherapeuten in dienst en deze zijn aangesloten bij de Nederlands Vereninging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg.