praktijkreglement fysiotherapie groningen

Praktijkreglement Thetra in Groningen

Praktijkreglement Thetra Fysiotherapie en MSK-arts

Het reglement van Thetra is geldend voor alle cliënten en patiënten die de praktijk fysiotherapie en de praktijk MSK-arts of de trainingszaal betreden. Het heeft als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Aanmelden 
U kunt zich telefonisch, per mail of persoonlijk bij de balie aanmelden. Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, BSN nummer, uw verzekering en (indien van toepassing) de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u behandeld wilt worden door een gespecialiseerd fysiotherapeut of de MSK-arts. 

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak 
Tijdens de eerste afspraak zullen uw klachten besproken worden en zal er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Het gesprek en onderzoek samen zullen ongeveer 30 minuten (in sommige gevallen 45 minuten)  in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht.

Afmelden 
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit ruim 24 uur voor de afgesproken behandeling aan ons te melden per mail of telefoon. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om een verzuimtarief bij u in rekening te brengen, welke niet door de verzekeraar vergoed wordt.

Kwaliteit 
De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. Zij volgen verplichte nascholing om hun kennis up to date te houden.


Privacy in de praktijk
 
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Thetra voldoet aan de AVG wetgeving, zie in de footer voor uitgebreide informatie hierover.

Waarneming 
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega's binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie, studie- of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen. 

Stagiaires 
Onze praktijk biedt (soms) studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. De stagiaire krijgt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelingen van patiënten. Het kan zijn dat een stagiaire uw behandeling bijwoont of uitvoert. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven bij uw therapeut. 

Hygiëne 
Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen en in de oefenzaal gepast binnenschoeisel te gebruiken. Verder verwachten wij van u dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt.

 
Klachten 
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening of behandeling door uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of een van de collega's. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF en/of de NVOMG-vereniging. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte van onze praktijk. 

Verzekering 
Uw behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u deze heeft afgesloten. In het geval van een chronische machtiging wordt het vanaf de 21e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze vergoeding. Wij hebben geen inzicht in behandelingen die buiten deze praktijk gegeven zijn. Voor vragen adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekeraar of therapeut. U vindt meer informatie op betreffende pagina van de behandelvorm. 

Nog enkele regels:
 • Gedrag

  De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.

 • Eigendommen

  Thetra stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen die in de kleedruimte, wachtruimte of kantine achterblijven of verdwenen zijn. Uw waardevolle spullen kunt u afgeven aan de balie. In de trainingszaal zijn al uw meegenomen eigendommen op eigen risico. Thetra is niet verantwoordelijk voor diefstal /schade of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

 • Parkeren

  Wilt u bij parkeren van de fiets de daarvoor bestemde fietsenrekken gebruiken (links voor de dames kleedkamer). Of met de auto kunt u parkeren op ons eigen parkeerterrein, uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken, mocht de parkeerplaats vol zijn kunt u de auto parkeren aan de straatkant, echter dient u parkeergeld te betalen. Parkeren op straat

 • Kinderen

  Kind(eren) die u meeneemt kunnen niet verblijven in de trainingsruimte, men kan in de wachtruimte of in de kantine plaatsnemen.

 • Netjes achterlaten

  Gebruikt materiaal (dumbels, halters, ballen, etc.) dient na gebruik opgeruimd te worden. Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

 • Rookverbod

  In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

 • Huisdieren

  Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

 • Calamiteiten

  Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.