Praktijkreglement

MSK-arts THETRA

Praktijkreglement MSK-arts THETRA in Groningen

Het reglement van Thetra is geldend voor alle patiënten die de praktijk MSK-arts heeft. Het heeft als doel om voor zowel de patienten een veilige en prettige omgeving te creëren en houden.

Aanmelden 
U kunt zich telefonisch, per mail  aanmelden. Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, BSN nummer, uw verzekering en (indien van toepassing) de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u behandeld wilt worden door de MSK-arts. 

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak 
Tijdens de eerste afspraak zullen uw klachten besproken worden en zal er een lichamelijk onderzoek gedaan worden. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken. Het gesprek en onderzoek en behandeling samen zullen ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Afmelden 
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient u dit ruim 24 uur voor de afgesproken behandeling aan ons te melden per mail of telefoon. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt om het tarief bij u in rekening te brengen, welke niet door de verzekeraar vergoed wordt.
Privacy in de praktijk
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. MSK-arts Thetra voldoet aan de AVG wetgeving, zie in de footer voor uitgebreide informatie hierover.

Hygiëne

Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt.

Klachten 
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening of behandeling  kunt u dit melden aan de MSK-arts. Uw klacht zal worden behandeld conform de NVOMG-vereniging. U vindt hierover informatie in het folderrek in de wachtruimte van onze praktijk of op de site.. De MSK-arts is aangesloten bij de NAVGM- klachtenservice in het kader van de Wkkgz. 
Verzekering 
Uw behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering, indien u deze heeft afgesloten.  U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor deze vergoeding. Voor vragen adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekeraar.

Gedrag

De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.

 

Eigendommen

Msk-arts Thetra stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen die wachtruimte of kantine achterblijven of verdwenen zijn. MSK-arts Thetra is niet verantwoordelijk voor diefstal /schade of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

 

Parkeren

Wilt u bij parkeren van de fiets de daarvoor bestemde fietsenrekken gebruiken (links voor de dames kleedkamer). Of met de auto kunt u parkeren op ons eigen parkeerterrein, uitsluitend in de daarvoor bestemde vakken, mocht de parkeerplaats vol zijn kunt u de auto parkeren aan de straatkant, echter dient u parkeergeld te betalen.

 

Kinderen

Kind(eren) die u meeneemt kunnen niet verblijven in de trainingsruimte, men kan in de wachtruimte plaatsnemen.

Netjes achterlaten

Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

 

Rookverbod

 In de gehele gebouw geldt een rookverbod.

 

Huisdieren

Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

 

Calamiteiten

Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

nvamg +msk