werkwijze en behandeling MSK-arts

Werkwijze en behandeling MSK-arts Thetra

Werkwijze en behandeling: De MSK-arts neemt de tijd om uw klachten te inventariseren en een uitgebreid lichamelijk onderzoek te doen. Eventueel vult uw MSK-arts dit nog aan met eerder verricht of aanvullend onderzoek. Daaruit volgt een diagnose en een behandelplan.

Mechanische stoornissen aan stand- en/of functie worden doorgaans met een van de manuele technieken behandeld (manipulatie van geblokkeerde gewrichten), waarmee de vicieuze cirkel van pijn-functiestoornis-reactie-meer pijn wordt doorbroken. Daarnaast kan de MSK-arts u ook medicatie voorschrijven, injecties toedienen of aanvullende oefeningen aanleren. Behandeling vindt plaats in de praktijk van de MSK-arts.

In de meeste gevallen is de behandeling door een MSK-arts afdoende en zijn patiënten al na enkele behandelingen klachtenvrij! Het aantal consulten verschilt per patiënt en is afhankelijk van de afwijkingen.

Afspraak maken
Wilt u een afspraak maken of wilt meer informatie hebben:
u kunt ons bellen op nummer 050-5256890 of mailen via het aanmeldingsformulier. U wordt dan z.s.m. teruggebeld.
(bij voorkeur bellen tussen 9.00 en 15.00 i.v.m. aanwezigheid van het secretariaat)

Afspraak annuleren
Via het afspraak afzeggen formulier kunt u uw afspraak die u bij Thetra Fysiotherapie heeft staan afmelden.
Ook kunt u uw afspraak telefonisch afzeggen (050-5256890), dan wel inspreken op het antwoordapparaat.

NB. Afspraken die 24 uur van te voren zijn geannuleerd (telefonisch, antwoordapparaat, afspraak afzeggen formulier of per e-mail) worden niet in rekening gebracht.

Consult en de onderdelen: 

 • Anamnese

  Tijdens het vraaggesprek krijgt de arts zorgvuldig inzicht in de aard van de klacht en de mogelijke ontstaanswijze. Informatie over het soort werk, zittend, staand of til werkzaamheden en sport of hobby activiteiten kan veel vertellen over de mogelijke ontstaanswijze, maar ook over de reden van het voortduren van de klacht.Tevens zal de arts vragen naar de algehele gezondheid en medicijnen gebruik en relevante voorgeschiedenis.

 • Lichamelijke onderzoek

  Na het vraaggesprek volgt een nauwkeurig specifiek lichamelijk bewegingsonderzoek gericht op de klacht. De arts kijkt of er sprake is van stand- of bewegingsafwijkingen van voeten, knieën, bekken, wervels, en overige gewrichten die samenhangen met de klacht. Een medisch onderzoek op orthopedisch/neurologisch gebied wordt uitgevoerd en kan aanvullende informatie geven. Indien nodig worden meegebrachte scans of röntgenfoto's bekeken, of worden deze nog aangevraagd om de diagnose zeker te stellen en daarna de behandeling te starten.

 • Behandeling

  Na het onderzoek worden eerst de bevindingen aan u uitgelegd en het behandelplan en de behandelwijze besproken. De behandeling kan bestaan uit manipulatie of mobilisatie van geblokkeerde gewrichten, indien nodig gecombineerd met een medicamenteuze behandeling of/en doorverwijzing naar andere therapieën of specialist. Bij de manipulatietechniek wordt met een kleine, snelle, exact gerichte gedoseerde impuls maar vooral voorzichtige manoeuvre de functie van een gewricht hersteld; daarbij treedt nogal eens een knappend geluid op. Het optredende knappende geluid houdt in dat het gewrichtje weer los en vrij beweeglijk is. De functiestoornis is opgeheven. Over het algemeen wordt dit niet als pijnlijk ervaren. Bij de mobilisatie wordt met voorzichtige kleine bewegingen geleidelijk de beweeglijkheid van het gewricht verbeterd.

 • Na de behandeling

  Na de behandeling is vaak al een versoepeling en ontspanning waar te nemen. Deze verbetering kan direct optreden of na enkele dagen. Af en toe kunt u enkele dagen na de behandeling iets meer klachten (napijn) hebben of de klachten kunnen van plaats veranderd zijn. Meestal normaliseert dit alles weer binnen enkele dagen. Na de behandeling wordt een vervolgconsult gemaakt, waarbij de vorige behandeling wordt besproken, het behandelplan zo nodig bijgesteld en de vervolgbehandeling uitgevoerd.

 • Aantal behandelingen

  Meestal zijn enkele behandelingen (2 - 5 ) nodig om de klachten te verhelpen. Het aantal consulten is afhankelijk van de uitgebreidheid van de afwijkingen. De ervaring leert dat klachten vaak na 3 behandelingen aanzienlijk verminderd zijn. Voor verder herstel zijn soms meer behandelingen nodig. Als er na 3 a 4 behandelingen totaal geen veranderingen te bemerken zijn, dan is het meestal niet zinvol om de behandeling voort te zetten.

 • Behandelplan

  Naast de manipulatie of mobilisatie van geblokkeerde gewrichten kan de arts aanvullend oefeningen / therapieën adviseren of medicijnen voorschrijven. Voor eventueel aanvullende onderzoeken zal de MSK-arts met uw huisarts / specialist overleggen en deze onderzoeken via hem laten plaatsvinden.

 • Na afloop

  Na afloop van de behandeling wordt een ontslagbericht gestuurd aan uw huisarts en/of de verwijzend specialist. Soms verwijst de MSK-arts door naar bijvoorbeeld een specialist in een ziekenhuis voor verder onderzoek of behandelingen (operatie). Tussentijds overleg met uw huisarts/specialist vindt plaats bij onvoldoende resultaat.

 • Samenwerking binnen Thetra

  Adviezen betreffende werkhouding, sportbeoefening en het op juiste wijze belasten en rust geven van uw bewegingsapparaat zeer essentieel om te voorkomen dat uw klachten terugkeren. Oefentherapie vormt vaak een essentieel onderdeel van de behandeling. Deze combinatie heeft als meerwaarde dat er aan de ene kant gewerkt wordt aan herstel van de bewegingsbeperking en aan de andere kant werkt u zelf aan het verbeteren van het spierkorset en mobiliteit door gerichte oefenvormen. De fysiotherapeuten bij Thetra werken nauw samen met de MSK-arts